The Black Sheep Foundation

The Black Sheep Foundation is een stichting voornamelijk voor jongeren, waarvan de ouders het niet breed hebben. Wij helpen op verschillende manieren: 

1: Het organiseren van (sportieve) evenementen

Hierbij is het doel enerzijds het bieden van ontspanning aan onze doelgroep en het bevorderen van de verdraagzaamheid en vriendschap tussen en de integratie van verschillende culturen.
Anderzijds kan, afhankelijk van het evenement, het doel ook zijn bewustwording en/of fondswerving.

2: Ondersteunen met materiaal en/of andere (sport-)faciliteiten

Als voorbeeld denken wij aan het beschikbaar stellen/leveren van sportkleding voor deze jongeren. Doordat ze een sporttenue dragen, zoals alle kinderen bij hun club, vallen ze niet uit de toon. Ze krijgen een kans om gewoon mee te draaien en hiermee kan pestgedrag voorkomen worden.
We hopen zelfs dat ze zo trots zijn op hun door The Black Sheep gesponsorde sporttenue, dat we hiermee een beweging inzetten! 

3: Stimuleren van de financiĆ«le bewustwording bij jongeren 

Denk hierbij aan coaching van die jongeren (en diens ouders).
Als we een sporttenue beschikbaar stellen, vragen we een eigen bijdrage. Deze bijdrage is niet in geld, maar kunnen ze voldoen door een steentje bij te dragen aan de doelstelling van The Black Sheep Foundation. Ze moeten er wel iets voor doen! Dit leert hen dat ‘alleen de zon voor niets opgaat’. 

4: Adviseren over het belang van gezond eten en voldoende beweging

Ook hierbij draait het om coaching van de jongeren en diens ouders. Een voorbeeld hiervan is het wijzen op het belang van een goed ontbijt voor zij naar school gaan.

5: Vereenzaming onder ouderen

Ook willen wij een rol spelen bij het tegengaan van vereenzaming onder ouderen. Dit speelt namelijk niet alleen bij ouderen die (nog) zelfstandig thuis wonen, maar ook bewoners in verzorgings- en pleeghuizen.

Waar hopen wij op
Wij hopen de mensen te inspireren om met ons mee te gaan op deze reis en samen te groeien. We zijn geen wereldverbeteraars, maar als we ons steentje kunnen bijdragen en van toegevoegde waarde kunnen zijn, dan doen we dat graag!

Tot slot
Het besef dat dit nog onder de categorie dagdromen valt is er terdege, maar zoals jullie weten begint de verwezenlijking van elke droom met het zetten van die eerste stap!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *