Privacyverklaring

The Black Sheep Basics is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Gilbert Kolenel, eigenaar van The Black Sheep Basics, is te bereiken via gilbert@theblacksheep.nu.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wanneer u het contactformulier invult of op andere wijze een aanvraag doet voor een van mijn diensten, dan verwerkt The Black Sheep Basics deze persoonsgegevens alleen voor regulier zakelijk contact. Gegevens die The Black Sheep Basics verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • BedrijfsnaamVoor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres

The Black Sheep Basics is gericht op business-to-business klanten en heeft niet tot doel privégegevens te verzamelen.

Waarom zijn de gegevens nodig?
The Black Sheep Basics gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor het uitvoeren van mijn dienstverlening
 • u te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Indien dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens voor de belastingaangifte

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?In het kader van toekomstige dienstverlening bewaart The Black Sheep Basics persoonsgegevens, echter: niet langer dan strikt nodig is. Na beëindiging van een samenwerking zullen niet-persoonsgegevens maximaal 6 maanden worden bewaard. In verband met de wettelijke bewaartermijn voor bijvoorbeeld belastingen, worden factuurgegevens in ieder geval 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
The Black Sheep Basics verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Black Sheep Basics. U kunt een verzoek tot inzage, correctieU hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de en verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar gilbert@theblacksheepb.nu.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
The Black Sheep Basics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. The Black Sheep Basics werkt zelfstandig. Er zijn geen anderen die toegang hebben tot persoonsgegevens en/of deze verwerken.

Cookies
De website van The Black Sheep Basics gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Cookies uitschakelen en/of verwijderen kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Mogelijkheden die u hierin hebt:
Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

 • Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden
 • U kunt geplaatste cookies altijd verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Meer informatie over cookies

 • ConsuWijzer.nl
 • VeiligInternetten.nl

Deze privacyverklaring is opgesteld op 29 februari 2020.